Dofinansowanie szkoleń

O dofinansowanie szkoleń może starać się każdy pracodawca. Z możliwości mogą skorzystać zarówno mniejsze, jak i większe firmy. Rozwój każdego biznesu wymaga stałego podnoszenia kompetencji kadry, dlatego zachęcamy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do organizacji szkoleń personalizowanych w siedzibach przedsiębiorstw lub na wyjazdach służbowych. Z naszym wsparciem uzyskasz dofinansowanie na szkolenia dla firm z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz projektów lokalnych i unijnych. Dzięki temu niskim kosztem zapewnisz swojemu zespołowi możliwość aktualizacji wiedzy i dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynku. Dotacje na szkolenia dla firm pochodzące z budżetu państwowego i środków UE są bezzwrotne. Uzyskane pieniądze możesz przeznaczyć na szkolenia otwarte, zamknięte, grupowe i indywidualne oraz na coaching lub doradztwo.

Jak uzyskać dofinansowanie kursu dla pracownika?

Dofinansowanie kursu dla pracownika obejmuje wyłącznie usługi wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, które są oferowane przez zweryfikowane podmioty z certyfikatem jakości. Kwota, jaką można uzyskać, wynosi od 50% do 80% wydatków na organizację szkolenia. Na wysokość dofinansowania wpływa wielkość przedsiębiorstwa, województwo, w którym znajduje się jego siedziba oraz spełnianie dodatkowych warunków (np. objęcie wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej). Aby otrzymać dotację na uzyskanie szkolenia dla firm, należy złożyć wniosek aplikacyjny. Nasza pomoc w uzyskaniu dotacji na szkolenie pracowników obejmuje zbadanie potrzeb klienta, wsparcie w wyborze kursów i przygotowanie dokumentacji. Weryfikujemy dostępność środków w danym województwie, proponujemy różne kursy w ofercie przygotowanej specjalnie dla danego przedsiębiorstwa oraz opracowujemy i składamy wniosek. Gdy klient dostanie informację zwrotną, pomagamy mu ze wszystkimi formalnościami aż do momentu rozliczenia. Możemy też zająć się organizacją szkolenia z dofinansowaniem dla pracowników od strony merytorycznej i logistycznej. Znajdziemy odpowiedniego trenera i ułożymy program kursu, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Twojego zespołu. Zachęcamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych dla firm.

Skontaktuj się z nami!